Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

sk:partoprenantoj:start [2011/09/30 20:36]
katjo vytvorené
sk:partoprenantoj:start [2011/11/15 07:43] (aktuálne)
katjo
Riadok 56: Riadok 56:
   - Yeong-Ok Song   - Yeong-Ok Song
   - Zofia Lupa   - Zofia Lupa
-  - Zsófia Kóródy +  - Zsófia Kóródy 
 + 
 +**Grundtvig-seminár v Rytro\\ 
 +máj 2010\\ 
 +menný zoznam**\\ 
 +\\ 
 + 
 +  - BUCZOWSKA Krystyna  
 +  - KIERES Jolanta  
 +  - KOMAR Halina 
 +  - KORZYBSKA Maria 
 +  - LUPA Zofia 
 +  - PACHOŃ Elżbieta 
 +  - KOVATS Katalin 
 +  - OLECHOWSKA Józefa 
 +  - STENDERA Krystyna 
 +  - WIECZOREK Urszula 
 +  - SOBCZYK Stanisława 
 +  - KOWALSKA Danuta 
 +  - TATARA Magdalena 
 +  - SOCHACKI Andrzej 
 +  - SKLORZ Gizela     
 +  - GROCHOCKA Krystyna 
 +  - TOBOLEWSKA Stanisława 
 +  - DEMBIEC Bogdan 
 +  - PIETUCHOWSKA Nina 
 +  - WALASZEK Jerzy 
 +  - BALÁŽ Peter  -  SK                     
 +  - MATKOWSKA Romana      
 +  - NOWAK Lidia                      
 +  - KOWALSKA Renata            
 +  - MOZER Agnieszka               
 +  - MARČEK Stano - SK 
 +  - MINICHOVÁ Mária - SK  
 +  - NOSKOVÁ Katarína - SK

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Partneri

© 2011 E@I | dizajnis Katjo per DokuWiki