slovake.eu
espa2.eu

Vitajte na stránke Esperanto 55+!


 Účastníci projektu

Vítame vás na stránke venovanej projektu Esperanto 55+, ktorý finančne podporila Európska komisia. Tento dvojročný projekt (2009-2011) bol zameraný na vzdelávanie starších občanov a jeho hlavným cieľom bolo pripraviť skupinu učiteľov esperanta pre univerzity tretieho veku. Noví učitelia začínajú pôsobiť na poľských UTV už na jeseň 2011. Nájdete tu podrobný popis celého projektu, informácie o projektových partneroch, novinky o našej ďalšej činnosti, ako aj fotografie a videomateriály.Semináre

Herzberg (DE) Rytro (PL) Piešťany (SK)

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Partneri

© 2011 E@I | dizajnis Katjo per DokuWiki